Søg
Køb af erhvervsejendomme

Kursusbeskrivelse:

Bliv klogere på køb og salg af erhvervsejendomme (fokus er på aktivsalg), herunder udlejningsejendomme. Kristian vil gøre dig klogere på due diligence-processen og gå praktisk til værks.

Du vil lære om alt fra forhandling og indgåelse af fortrolighedsaftale, hensigtserklæring, købsoption, forkøbsret og hele spørgsmålet omkring juridisk aftalebinding, når der handles erhvervsejendomme.

Desuden vil du høre om datarumsetablering, Q&A håndtering, due diligence proces og afrapportering til klienten herunder red-flag-rapport, til udarbejdelse og forhandling af købsaftale, og endeligt overvejelser om ejendommens udviklingsmuligheder. Det lejeretlige ved overdragelsen gennemgås kun overordnet herunder ikke mindst i forhold til tilbudsreglerne og den lejeretlige due diligence.

Formålet er at give kursisterne en grundlæggende forståelse af emnet herunder hvad de respektive professionelle aktørers opgaver og ansvar består i, idet advokaten ofte er den rådgiver, der styrer processen og får den koordinerende funktion. Advokaten vil således ofte skulle lede processen under inddragelse af andre af klientens rådgivere, herunder ikke mindst købers tekniske rådgivere, revisor, landinspektør, miljøtekniker, bank og andre.

Indhold

 • Købers due diligence
 • Køb og salg: Juridisk, teknisk og økonomisk/kommercielt
 • Særligt for udlejningsejendomme: den lejeretlige due diligence herunder tilbudspligtsreglerne – kun overordnet
 • Fortrolighedsaftale, købsoption og forkøbsret og betingede aftaler.
 • Afrapporteringsformer til køber
 • Request liste og Q&A
 • Sælgers loyale oplysningspligt og garantikataloget
 • Ansvarsfraskrivelser og deres gyldighed
 • W&I Forsikringer
 • Købsaftalen
 • Gennemførslen af handlen og dens berigtigelse

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokatfuldmægtige, advokater og andre, der arbejder køb af erhvervsejendomme.

UNDERVISER:

Kristian Strandberg Dreyer, advokat (H) og partner hos GALST Advokataktieselskab i København. Kristians specialer er fast ejendom og byggeri, rets- og voldgiftssager samt ejendomsmæglerjura. Kristian er desuden specialist i andels- og ejerboliger samt projektsalg og procedure (retssager).

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 4 lektioner.

Dato:

23. oktober 2024

Tidspunkt:

Kl. 13:00 -
16:30

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Pris ekskl. moms:

kr. 1.900,00

Pris inkl. moms:

kr. 2.375,00

Underviser:

Kristian Strandberg Dreyer

Kursusnr:

541870/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
18. september 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  1.900,00 + moms eller i alt kr.
2.375,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. ca. kr. 445,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"541870/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).