Søg
Skilsmisseret

Kursusbeskrivelse:

Kurset omhandler skilsmisse, med fokus på de praktiske spørgsmål, der kommer med skilsmisserådgivning, de praktiske ekspeditioner, kommunikation med andre advokater, myndigheder m.v.

Vi kommer bl.a. ind på følgende:

  1. Opstart af sagen og møde med klienten
  2. Fri proces, bekræftelse af opdraget, m.v.
  3. Samlivsophævelse og de umiddelbare konsekvenser for bolig, økonomi, skat og folkeregisteradresse m.v.
  4. Deling af fællesboet – hvordan, hvad indgår og hvad indgår ikke – registrering og vurdering
  5. Bodelingsoverenskomst/-aftale indgået mellem ægtefæller i forbindelse med skifte
  6. Ændring af allerede indgåede aftaler
  7. Særlige aftaler
  8. Skifteretten
  9. Salær og sagens afslutning

Kort sagt, hvordan gør vi det bedst muligt for klienten ud fra de økonomiske og personlige forhold, de nu engang har.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokatfuldmægtige, advokater og andre jurister, der arbejder med skilsmisse.

UNDERVISER:

Advokat Anne Kjærhus Mortensen er advokat og indehaver af Ret&Råd Randers og Århus C. Anne er autoriseret bobestyrer ved retten i Århus, hun er mediator, hun underviser i dødsboskifte på Aarhus Universitet, og hun underviser advokater, dommere og revisorer inden for familie/arveretten.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.

Dato:

5. september 2024

Tidspunkt:

Kl. 09:30 -
16:00

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Pris ekskl. moms:

kr. 2.840,00

Pris inkl. moms:

kr. 3.550,00

Underviser:

Anne Kjærhus Mortensen

Kursusnr:

540432/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
1. august 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  2.840,00 + moms eller i alt kr.
3.550,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. 640,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"540432/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).