Søg
Skat på ejendomme

Kursusbeskrivelse:

Skat på ejendomme er et kursus, der giver et overblik og de mange nye regler, der er vedtaget i forhold til udsendelse af nye ejendomsvurderinger. Herudover gennemgås de specielle skattemæssige regler, der er i forhold til fast ejendom.

F.eks.

 • Handel mellem nærtstående
 • Muligheder og fald grupper ved fast ejendom i virksomhedsskatteordning 
 • Udlejning af fast ejendom
 • Forældrelejligheder og gaver i den forbindelse.

De nye ejendomsvurderinger er de seneste år blevet udskudt, men fra 2021 begyndte man at udsende nye vurderinger på beboelsesejendomme, og planen var at disse skulle have været udsendt med udgangen af 2022. Igen holdt tidsplanen ikke, og planen er nu at de sidste nye ejendomsvurderinger på beboelsesejendomme udsendes i 2024, herefter kommer vurderinger på ejerlejligheder, sommerhuse m.v. og efterfølgende udsendes nye vurderinger på erhvervsejendomme.

Vurderingerne, der udsendes på beboelsesejendomme, er vurderingen pr. 1/1-2020, og det betyder, at der, udover der kommer nye ejendomsvurderinger, også komme nye årsopgørelser tilbage fra 2021.

Der er ny lovgivning på følgende områder:

 • Ny ejendomsvurderingslov
 • Ny Vurderingsankenævnsstruktur
 • Klagestruktur og regler for klager
 • Ny lov om indefrysning af ejendomsskatter
 • Nye satser for beskatning af fast ejendom

Herudover er der en del praksisændring, som man som rådgiver skal være opmærksom på:

 • Værdiansættelse af fast ejendom – udvalgt nyere praksis                                  
 • Fast ejendom i virksomhedsordningen – muligheder og faldgruber
 • Udlejning af fast ejendom
  • Skatteregler vedr. udlejning
  • Er udlejning af fast ejendom erhvervsmæssig?

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater og andre jurister, der ønsker at skabe optimal juridisk værdi i forhold til eksisterende og kommende klienter.

UNDERVISERE:

Underviserne har stor undervisningserfaring. De holder årligt en lang række kurser og har således i løbet af de seneste år haft fornøjelsen af årligt at undervisere mere end 2.000 kursister, primært advokater og revisorer.

Jørgen Frausing, Registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Jørgen har mange års undervisningserfaring, og har tidligere været ansat som Skattechef i Bikuben, skatterådgiver i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling, og Skattechef i INFO-revision.

Kasper Kelm Demant, Partner, Advokat (L) i TVC Advokatfirma. Kasper er ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet, hvor han har undervist i skatteret siden 2014. Desuden er han lovredaktør på Karnovs Lovsamling.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.

Dato:

24. april 2024

Tidspunkt:

Kl. 09:00 -
16:00

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Pris ekskl. moms:

kr. 2.800,00

Pris inkl. moms:

kr. 3.500,00

Underviser:

Jørgen Frausing og Kasper Kelm Demant

Kursusnr:

536475/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
23. marts 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  2.800,00 + moms eller i alt kr.
3.500,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. 640,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"536475/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).