Søg
Konkurskarantæne

Kursusbeskrivelse:

Reglerne om konkurskarantæne har nu virket i 10 år. Antallet af sager er væsentlig højere, end man forventede, da reglerne blev indført.

Konkursrådet har afgivet betænkning med forslag til ændringer i reglerne, og justitsministeren har bebudet, at lovforslag vil blive fremsat i februar 2024 med forventet ikrafttræden 1. juli 2024.

Ændringerne forventes at omfatte både betingelserne for og retsvirkning af konkurskurskarantæne, sagernes behandling og adgangen til indsigt i konkurskarantæneregisteret.

På kurset gennemgår vi de nye regler.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre, der arbejder med konkurser

UNDERVISER:

Underviseren er advokat, videnpartner Lars Lindencrone Petersen, Advokatfirmaet Bech-Bruun. Han har tidligere været dommer, senest i Øste Landsret, og medlem af og formand for Konkursrådet. Han er forfatter og medforfatter til en række fremstillinger af navnlig insolvens- og erhvervsretlige emner, herunder Konkursloven med kommentarer, Insolvensprocesret og Fogedsager, og han driver en omfattende virksomhed som underviser. 

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 3,5 lektioner.

Dato:

22. august 2024

Tidspunkt:

Kl. 13:00 -
16:00

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Pris ekskl. moms:

kr. 1.600,00

Pris inkl. moms:

kr. 2.000,00

Underviser:

Lars Lindencrone Petersen

Kursusnr:

538250/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
11. juli 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  1.600,00 + moms eller i alt kr.
2.000,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. ca. 445,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"538250/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).