Søg
Konkurs i praksis

Kursusbeskrivelse:

Formålet er at give en væsentlig håndværksmæssig indgang med fuldt overblik til regler og praksis på området. Kurset tager sigte på at klæde de personer, der skal arbejde med konkurs i dens mange afskygninger bedst muligt på, så rådgivning og den praktiske håndtering hos den enkelte sagsbehandlerbliver mest optimal for de involverede parter, og så faldgruber undgås.

På kurset vil den praktiske konkursbehandling fra start til slut blive gennemgået i overblik og med nærmere udvalgte emner for den ofte anvendte sagsbehandling:

  • Skifterettens behandling af konkursbetingelserne, habilitet, bostyre, sikkerhedsstillelse m.v.
  • Konkursdekretets afsigelse, opstart af bobehandling, forholdet til skyldner, offentlige myndigheder, pengeinstitutter, revisor m.v. og nærmere fremskaffelse af oplysninger, – herunder i den elektroniske fremskaffelse og sagsbehandling, sikring af materiale, bogholderi, kontrakter m.v.
  • Den konkursramte virksomhed, – herunder sikring af aktiver, mulig drift, moms, forsikringer, separatist- og panterettigheder i aktiver, ansatte, de gensidigt bebyrdende aftaler som leje og leasing m.v. samt nødvendig ejendoms- og panthaveradministration og dertil forholdet til tilsynsbekendtgørelse af 1. marts 2016 for konkursboet
  • Håndtering af anmeldte kreditorkrav – herunder gældbogen, fordringsprøvelsessager, modregning, konkursregulering samt anmeldelses- og dividenderet m.v.
  • Retssager for og imod boet, herunder retssager før og efter konkursdekretets afsigelse
  • Omstødelsesundersøgelser i metode samt materiel omstødelse og afdækning af ledelsesansvar, – herunder en række metoder for afdækning og bevissikring.
  • Konkurskarantæneundersøgelse og karantænesagen samt forholdet til politimæssige undersøgelser, aktindsigt og medier m.v.
  • Skifteretten og afhøringer, kurators redegørelser, den nærmere kreditorinformation, regnskabet og salærgodkendelse m.v.

MÅLGRUPPE:

Kurset er målrettet sagsbehandlere samt yngre jurister, der beskæftiger sig med konkurs og som enten ønsker den faglige opdatering eller skal uddanne sig til den praktiske konkursretlige sagsbehandling.

UNDERVISER:

Partner, advokat (H) Andreas Kærsgaard Mylin, Holst Advokatpartnerselskab. Andreas er fast kurator ved Sø- og Handelsretten og ekstern lektor ved Københavns Universitet i Insolvensret. Han er medforfatter til lærebogen: “Rekonstruktion – teori og praksis, 3. udg. Djøf 2023, og han underviser bl.a. derudover på Insolvensuddannelsen for Danske Insolvensadvokater i Konkurs og Rekonstruktion.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.

Dato:

17. september 2024

Tidspunkt:

Kl. 09:00 -
16:00

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Pris ekskl. moms:

kr. 2.840,00

Pris inkl. moms:

kr. 3.550,00

Underviser:

Andreas Kærsgaard Mylin

Kursusnr:

540505/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
15. august 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  2.840,00 + moms eller i alt kr.
3.550,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. 640,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"540505/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).