Søg
Fremtidsfuldmagter

Kursusbeskrivelse:

På kurset vil der blive givet en status på lov om fremtidsfuldmagter, herunder på hvor lovevalueringen pt. er.

Indholdet af loven bil blive gennemgået sammen med den praksis der er kendskab med, således der herigennem kan foretages en drøftelse af hvorledes fremtidsfuldmagter bedst muligt konciperes og håndteres i praksis.

Emner der vil blive berørt er bl.a.

  • Status på lov om fremtidsfuldmagter
  • Typisk fejl/hensigtsmæssigt indhold af fremtidsfuldmagter
  • Selve oprettelsen af fuldmagten- hvad bør man være opmærksom på
  • Selve ikraftsættelsen af fuldmagten- hvad bør man være opmærksom på
  • Forholdet til andre fuldmagter, herunder oprettelse af generalfuldmagter

MÅLGRUPPE:

Kurset er henvendt til advokater og advokatfuldmægtige samt sekretærer, der arbejder med koncipiering af fremtidsfuldmagter.

UNDERVISER:

Advokat Anne Kjærhus Mortensen er advokat og indehaver af Ret&Råd Randers og Århus C. Anne er autoriseret bobestyrer ved retten i Århus, hun er mediator, hun underviser i dødsboskifte på Aarhus Universitet, og hun underviser advokater, dommere og revisorer inden for familie/arveretten.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 3 lektioner.

Dato:

11. september 2024

Tidspunkt:

Kl. 13:00 -
16:00

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Pris ekskl. moms:

kr. 1.720,00

Pris inkl. moms:

kr. 2.150,00

Underviser:

Anne Kjærhus Mortensen

Kursusnr:

541869/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
8. august 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  1.720,00 + moms eller i alt kr.
2.150,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. ca. 445,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"541869/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).