Søg
Digital Tinglysning med fokus på adkomstdokumenter
Herunder matrikulære adkomster, ejendomsdom, navneændring, auktionsskøder og andre relevante adkomstdokumenter tillige med påtegninger.

Kursusbeskrivelse:

På dette kursus vil de 2 erfarne undervisere tune skarpt ind på oprettelse og tinglysning af diverse adkomstdokumenter og påtegninger til disse.

Underviserne kommer endvidere ind på seneste nyt indenfor tinglysning og afgifter i forbindelse hermed.

Vi gennemgår bl.a.:

  • Udstyknings- og arealoverførselsskøder
  • Brug af betingede skøder
  • Ejendomsdom
  • Navneændring
  • Auktionsskøder
  • Anden adkomst
  • Bodeling
  • Mageskifte
  • Skifteretsattest – som skøde eller skifteretsattest ægtefælle
  • Påtegninger: rådighedsindskrænkende, aflysninger

Kursisterne vil få fif og gode råd undervejs. Kurset er praktisk orienteret krydret med relevant jura og seneste landsretsafgørelser.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til sekretærer, sagsbehandlere, advokatfuldmægtige, advokater og andre jurister, der arbejder med digital tinglysning.

UNDERVISERE:

Brian Pedersen Veie, sekretariatschef Tinglysningsretten og Ulla Zurita, advokat, partner hos Homann Advokater.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.

Dato:

11. april 2024

Tidspunkt:

Kl. 09:00 -
15:30

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Pris ekskl. moms:

kr. 2.800,00

Pris inkl. moms:

kr. 3.500,00

Underviser:

Ulla Zurita og Brian Pedersen Veie

Kursusnr:

539931/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
8. marts 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  2.800,00 + moms eller i alt kr.
3.500,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. 640,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"539931/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).