Søg
Den nye ejendomsvurderingslov

Kursusbeskrivelse:

På kurset vil status for de nye ejendomsvurderinger blive gennemgået.

Dernæst vil vurderingsprincipperne i den nye ejendomsvurderingslov blive belyst med både gennemgang af retsregler og praktiske eksempler.

Herefter følger en gennemgang af reglerne om foreløbige beskatningsgrundlag og mulighederne for at ændre disse.

Kurset afsluttes med en gennemgang af den nye ejendomsskattelov, herunder med særlig vægt på den nye stigningsbegrænsningsregel for grundskyld.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokatfuldmægtige, advokater og andre jurister.

UNDERVISER:

Thomas Booker, Advokat og partner, Horten Advokatpartnerselskab. Thomas arbejder primært med beskatning af fast ejendom, herunder både med ejendomsvurdering og selve beskatningen (grundskyld og dækningsafgift). Han rådgiver om dansk og international skatteret, omstruktureringer, koncern- og sambeskatning samt etablering af holdingselskaber. Han er forfatter eller medforfatter til en række bøger/artikler inden for skat og fast ejendom. Derudover har Thomas i marts 2019 forsvaret sin ph.d-afhandling om ejendomsbeskatning. Herudover sidder Thomas i den arbejdsgruppe, som Regeringen har nedsat og som skal kigge nærmere på vurdering af erhvervsejendomme. Arbejdsgruppen skal efter planen aflevere sin rapport i foråret 2024.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 3,5 lektioner.

Dato:

18. juni 2024

Tidspunkt:

Kl. 13:00 -
16:00

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Pris ekskl. moms:

kr. 1.600,00

Pris inkl. moms:

kr. 2.000,00

Underviser:

Thomas Booker

Kursusnr:

538367/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
15. maj 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  1.600,00 + moms eller i alt kr.
2.000,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. ca. 445,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"538367/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).