Søg
ChatGPT og Kunstig intelligens

Kursusbeskrivelse:

Kunstig intelligens breder sig som en steppebrand, og det er om at følge med – ellers sakker man håbløst bagud. Som advokat skal man naturligvis være på forkant med udviklingen i samfundet – ellers kan man ikke rådgive ordentligt. Og nogle advokater (og mange øvrige brancher) er allerede begyndt at bruge ChatGPT mv. i deres daglige arbejde. Hele vores arbejdsliv må forventes at blive voldsomt ændret i den kommende tid.

På dette kursus får du en grundlæggende indføring i, hvad kunstig intelligens er, hvad det kan, og hvad det vil blive brugt til. Vi kigger særligt på ChatGPT og Bart (Google). Kurset har et praktisk udgangspunkt, således at fokus er på, at du lærer, hvad du kan bruge kunstig intelligens til i dit arbejde samt hvordan.

INDHOLD:

Om kunstig intelligens?

 • Hvad er kunstig intelligens?
 • Hvordan adskiller kunstig intelligens sig fra maskinlæring, dyb læring mv.
 • Har vi brug for kunstig intelligens?
 • Et kig i krystalkuglen: Hvor er vi henne om 1 år? 2 år?

Hvad kan vi som advokatkontor mv. bruge ChatGPT osv. til?

 • Lave resuméer af domme?
 • Overskue store mængder tekst.
 • Udkast til kontrakter.
 • Testamenter?
 • Udkast til breve.
 • Svar på konkrete juridiske spørgsmål.
 • Finde love, forarbejder og øvrig relevant information.
 • Lave kompendier, oversigter mv.
 • Lave udkast til notater om mindre/større juridiske problemstillinger?

ChatGPT:

 • Hvad er ChatGPT?
 • Hvordan virker ChatGPT?
 • Eksempler på hvad ChatGPT kan bruges til:
  • Informationssøgning.
  • Komme med idéer (fx til nyhedsbrev)
  • Udkast til breve og e-mails.
  • Storytelling (kreativ skrivning).
  • Udarbejde resumé af/overblik over større mængde data.
  • Svare på konkrete spørgsmål.
  • Udarbejde ansøgninger og svar på ansøgninger.
 • Hvilke sprog kan man bruge?
 • Praktiske eksempler: Sådan bruger du ChatGPT.
 • Hvordan stiller man de rigtige spørgsmål (”prompte”)?

Bart (Googles AI-assistent).

 • Hvad er Bart?
 • Hvordan virker den?
 • Hvordan adskiller den sig fra ChatGPT.
 • Praktiske eksempler: Sådan bruger du Bart.
 • Eksempler på, hvad Bart kan bruges til.

Øvrige emner:

 • Chatbots generelt.
 • Programmer, der kan lave billeder ud fra tekst (fx MidJourney).
 • Integration af AI—programmer i egne programmer.
 • Etik og moral: Hvad skal man ikke spørge om? Og hvad kan/må AI-programmer ikke svare på?
 • Eksempler på, hvordan specifikke brancher bruger AI (sundhedsvæsenet, advokatkontorer, enkeltmandsvirksomheden mv.).
 • Fælde: Ikke alle svar er korrekte!

Vi kommer selvfølgelig også nærmere ind på juraen, herunder kommende EU-lovgivning om kunstig intelligens, og hvilke øvrige regler skal man være opmærksom på (fx GDPR), når man bruger kunstig intelligens, samt lidt om ophavsret mv. til tekster.

Vi vil bruge en del tid på, at du som deltager selv kan gøre dig dine erfaringer på dagen med at bruge kunstig-intelligens-programmer såsom ChatGPT, så medbring gerne din egen bærbare.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om emnet.

UNDERVISER:

Cand. jur. Brian Nygaard Oswald er professional underviser og har som speciale at forklare besværlige ting på en måde, så alle kan forstå det.

Brian underviser også i bl.a. GDPR og inkasso.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.

Dato:

30. april 2024

Tidspunkt:

Kl. 09:00 -
16:00

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Pris ekskl. moms:

kr. 2.800,00

Pris inkl. moms:

kr. 3.500,00

Underviser:

Brian Nygaard Oswald

Kursusnr:

kursus 539430/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
15. marts 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  2.800,00 + moms eller i alt kr.
3.500,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. 640,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"kursus 539430/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).