Søg
Behandling af matrikulære sager – tinglysningssløjfen og ejerlejlighedsdannelse

Kursusbeskrivelse:

Dette kursus giver dig et indblik i, hvorledes samspillet og arbejdsfordelingen er imellem Geodatastyrelsen, landinspektørerne og Tinglysningsretten – og giver dig bedre mulighed for at planlægge din sag.

På kurset behandles jura og praktik i forbindelse med bl.a. udstykning og arealoverførsel, sammenlægning og andre matrikulære sager. Illustrationer med praktiske eksempler vil blive vist.

Geodatastyrelsens seneste praktik og erfaring med oprettelse af bygninger på fremmed grund gennemgås i forbindelse med koordinering med Tinglysningsretten.

Underviserne kommer også ind på oplysninger omkring aktuel sagsbehandlingstid m.v.

Herudover gennemgås tinglysningssløjfen samt ejerlejlighedsdannelse, registrering heraf, gebyrer m.v.

MÅLGRUPPE:

Advokater, fuldmægtige og sagsbehandlere, der beskæftiger sig med matrikulære sager – eller skal til at arbejde med sådanne sager.

UNDERVISERE:

Pia Åbo Østergaard, funktionsleder Geodatastyrelsen og Ulla Zurita, advokat, partner Homann Advokater.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.

Dato:

25. september 2024

Tidspunkt:

Kl. 09:00 -
15:30

Sted:

Hotel Scandic Aalborg Øst

Adresse:

Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Pris ekskl. moms:

kr. 2.840,00

Pris inkl. moms:

kr. 3.550,00

Underviser:

Pia Åbo Østergaard og Ulla Zurita

Kursusnr:

541592/MAB
Tilmelding
Tilmeldingsfrist:
22. august 2024
Kursusafgiften er fastsat til kr.  2.840,00 + moms eller i alt kr.
3.550,00 pr. person.

Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen

kr. 640,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1965733244 med følgende henvisning: 

"541592/MAB /deltagernavn og firmanavn"

(Såfremt der er under 12 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).