Aalborg Advokatkurser ApS

9. Årsrapport og revision

9.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den31. december.

9.2 Selskabets årsrapporter opgøres på overskuelig måde underomhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

9.3 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en eller to på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriserede eller registrerede revisorer.