Aalborg Advokatkurser ApS

3. Selskabets kapital og anparter

3.1 Selskabets anpartskapital er på kr. 125.000,-, fordelt i anparter à kr. 1.000,-, eller multipla heraf.

3.2 Anparterne skal noteres i selskabets anpartshaverfortegnelse. Anpartshaverfortegnelsen er ikke offentlig tilgængelig.

3.3 Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse.

3.4 Der gælder ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed.