Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Tvister i dødsboer
Dato: 09-10-2019 - kl.: 09.00 - 13.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 2.375, 00
Nummer: 506002/MAB
Tilmeldingsfrist: 09-09-2019
Kursusholder: Johan Hartmann Stæger
Antal lektioner: 4


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i 

Tvister i dødsboer

v/Johan Hartmann Stæger

BFA Law

KURSUSINDHOLD:

I dødsboer opstår der ofte tvister, som advokater skal kunne løse. Særligt i bobestyrerboer kan det være vanskeligt at få overblik over, hvordan tvisterne skal behandles. Nogle tvister behandles ved klage, nogle ved retssager med eller mod dødsboet og nogle ved retssager mellem arvingerne. På kurset gennemgår vi bobestyrers og skifterettens kompetence til at afgøre tvister, reglerne om fordringsprøvelse, boets partsstatus, boers mulighed for at opnå fri proces og indgå forlig, tvister om misbrug af uskiftet bo, herunder vederlagskrav og omstødelse samt reglerne om klage over bobestyrer.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder med dødsboer.

UNDERVISER:

Johan Hartmann Stæger beskæftiger sig med arveplanlægning, testamenter, dødsbobehandling og familieret. Han har omfattende erfaring inden for området og er en efterspurgt rådgiver – især i sager med internationale aspekter og andre særligt vanskelige problemstillinger. Johan har møderet for Højesteret og har ført en række principielle retssager om bl.a. udenlandsk fast ejendom i dødsboer og skilsmisser, anpartssæreje og børnebortførelse.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Onsdag, den 09. oktober 2019 fra kl. 09.00 til ca. kl. 13.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 1.900,00 + moms eller i alt kr. 2.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 506002/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist mandag den 09. september 2019

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 4 lektioner.