Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Tvangsauktioner
Dato: 01-10-2019 - kl.: 08.30-16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 505927/MAB
Tilmeldingsfrist: 01-09-2019
Kursusholder: Hans Engberg
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

Tvangsauktioner 

v/ funktionschef Hans Engberg

Foged- og Skifteretten i Svendborg

KURSUSINDHOLD:

På kurset kommer vi bl.a. ind på følgende emner:

·Usælgelige ejendomme

·Salgsopstillingen, herunder lejekrav

·Auktionsvilkår og deres fravigelighed

·Størstebeløbet

·Tvangsauktion/frivillig auktion/skifte

·Auktion og bobehandling

·Moms

·Hammerslag

·Alternativt opråb

·Samlet/særskilt opråb

·Salærregler

·Opgørelse af insolvente dødsboer med begrænset statskassehæftelse

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, advokater og advokatfuldmægtige med erfaring indenfor tvangsauktioner, herunder også som bobestyrere og kuratorer.

UNDERVISER:

Hans Engberg er funktionschef i foged- og skifteretten i Svendborg og har beskæftiget sig med emnekredsen i ca. 40 år. Han er medlem af dommerfuldmægtigforeningens fogedfagudvalg og tidligere af insolvensskiftefagudvalget. Han har undervist i emnet fast gennem ca. 12 år på domstolenes interne kurser og lejlighedsvis på eksterne kurser. Hans har skrevet en række artikler bl.a. om auktionsretlige emner og er medforfatter til en bog om brugelig pant.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Tirsdag, den 01. oktober 2019 fra kl. 08.30 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Der er morgenbord fra ½ time før kursusstart. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 519,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 505927/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist fredag den 30. august 2019


Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.