Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Praktisk update på GDPR-nyheder og compliance for rådgivere
Dato: 04-12-2019 - kl.: 09.30-16.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 508472/MAB
Tilmeldingsfrist: 14-11-2019
Kursusholder: Christian Wiese Svanberg
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Praktisk update på GDPR-nyheder og compliance for rådgivere

v/Christian Wiese Svanberg

Rigspolitiets Center for Databeskyttelse

KURSUSINDHOLD:

På kurset sættes der fokus på de helt lavpraktiske konsekvenser af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Alle temaer vil således blive behandlet med et klart fokus på at give implementerbare råd og tips til, hvordan klienter kan rådgives, eller jeres organisations interne forhold kan håndteres.

Tema: Straffesager om overtrædelse af GDPR

Set med danske øjne er en af de markante og mest omtalte nyskabelser ved GDPR det væsentligt øgede fokus på strafsanktioneringen af overtrædelser af forordningen. Det nye aspekt af persondataretten er en ukendt størrelse for såvel de dataansvarlige og de myndigheder, der skal forberede og føre straffesagerne.

På dette kursus vil Christian Wiese Svanberg dele hans erfaring med tilblivelsen og fortolkningen af GDPRs strafbestemmelser, og de overvejelser, der lå bag databeskyttelseslovens særlige ordning. Han vil endvidere kunne dele hans vurdering af, hvordan straffesagerne må forventes at blive behandlet i praksis. Netop med udgangspunkt i hvordan reglerne må forventes håndhævet, vil man som advokatbedst kunne bistå klienter i forbindelse med compliance vurderinger mv.

Tema: Håndtering af legacy udfordringer

Et af de mere gennemgåede temaer i forhold til for virksomheder og myndigheders efterlevelse af databeskyttelsesretten er, hvordan ældre eller utilstrækkelige it-systemer mv. skal håndteres. Er der pligt til at købe nyt? Gælder den en pligt til at ”gendesigne” løsninger? Hvordan kan man eventuelt træffe passende afhjælpende foranstaltninger ift. et gammelt it-system? Hvordan sikres en passende dokumentation?

Tema: Seneste praksis og domstolsafgørelser

Over det seneste år har navnlig EU-Domstolen udtalt sig om en række principielle spørgsmål, og de kommende måneder vil også bringe yderligere afgørelser. Hvordan påvirker den seneste praksis virksomheders og myndigheders brug af Facebook? Hvilke løsninger kan man fortsat benytte og hvor er der en forhøjet compliance-risiko? På kurset vil der også være en kritisk analyse af, hvad Domstolens afgørelser reelt betyder i praksis fx i forhold til anvendelsen af cookies, funktioner somFacebook stiller gratis til rådighed og anvendelsen af delt dataansvar.

Deltagelse forudsætter et basalt kendskab til databeskyttelsesforordningen, men der vil være løbende fokus på at besvare alle typer af spørgsmål fra jeres daglige arbejde og sikre videndeling mellem deltagere.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre, der har et basalt kendskab til databeskyttelsesforordningen.

UNDERVISER:

Christian Wiese Svanberg er chef for Rigspolitiets Center for Databeskyttelse, hvor 16 hovedsageligt juridiske medarbejdere håndterer alle spørgsmål knyttet til efterlevelsen af databeskyttelsesretten i politiet. Christian er endvidere DPO for samtlige 12 politikredse og deltog bl.a. i forhandlingen af databeskyttelsesforordningen under det danske EU- Formandskab i 2012. Han har en fortid som jurist hos Datatilsynet og i Justitsministeriets departement samt som advokat hos Plesner med speciale i databeskyttelsesret.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Onsdag, den 04. december 2019 fra kl. 09.30 til kl. 16.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 519,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 508472/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfristmandag den 04. november 2019 

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.