Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Strafferetlige nyheder
Dato: 28-04-2022 - kl.: 09.00-16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.400, 00
Nummer: 517701-MAB
Tilmeldingsfrist: 28-03-2022
Kursusholder: Kåre Pihlmann
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

Strafferetlige nyheder

v/ advokat (H) Kåre Pihlmann

Pihlmann Advokatfirma

KURSUSINDHOLD:

På kurset gennemgås en række strafferetlige nyheder, herunder:

·Nyeste Højesteretspraksis, herunder ATEA-sagen

·Nyeste afgørelser om udvisning

·Behandling af sager om prøveløsladelse

·Den nye Skattekontrollov

·Den nye voldtægtslov

·Den nye bestemmelse om psykisk vold

·Straffelovens § 81d, Corona-svig

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige, der beskæftiger sig med strafferet.

UNDERVISER:

Kåre Pihlmann arbejder udelukkende som forsvarsadvokat. Kåre Pihlmann har i mere end 15 år undervist i strafferet på universitetet og på advokatkurser, ligesom han er forfatter til en række strafferetlige artikler i UfR, TfK og Advokaten.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Torsdag, den 28. april 2022 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

 

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.720,00 + moms eller i alt kr. 3.400,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 539,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 517701/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist mandag den 28. marts 2022 

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.