Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Solvent opløsning af kapitalselskaber
Dato: 06-01-2022 - kl.: 09.00 - 16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.400, 00
Nummer: 524120 MK/MAB
Tilmeldingsfrist: 03-12-2021
Kursusholder: Bent Ramskov
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Solvent opløsning af kapitalselskaber

 

v/ advokat (H), ph.d. Bent Ramskov

DAHL Advokatfirma

KURSUSINDHOLD:

På kurset behandles de selskabsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige regler, der regulerer opløsning af selskaber og deres kapitalejere. Det er primært selskaber omfattet af selskabsloven der behandles. Selskaber omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomhed behandles også.

Den selskabsretlig regulering findes i selskabslovens kapitel 14 og vedrører opløsning ved betalingserklæring, almindelig solvent likvidation og tvangsopløsning. Opløsning af selskaber ved konkurs behandles ikke.

Den regnskabsmæssige regulering er spredt i både selskabsloven og årsregnskabsloven. Den der indeholdte regulering vil blive behandlet.

Den sidste del er den skatteretlige del. Behandlingen opdeles i en kapitalejerbeskatning og selskabsbeskatning. Lovbestemmelserne er spredt rundt omkring i skattelovgivningen. Ved gennemgangen gives der et overblik over of forståelse for hvordan disse to skattemæssige forhold behandles. Behandlingen vil primært være den direkte beskatning af selskabet og kapitalejer. Herudover vil visse indirekte beskatningsregler også blive behandlet.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige.

UNDERVISER:

Kurset afvikles af advokat Bent Ramskov fra DAHL Advokatfirma. Bent Ramskov er leder af DAHLs afdeling for skat, selskabsret og privat client. Han arbejder med skatteret og navnlig selskabsskatteret herunder omstrukturering og generationsskifte af virksomheder og selskaber. Han er en brugt foredragsholder indenfor hans felt.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Torsdag, den 6. januar 2022 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.720,00 + moms eller i alt kr. 3.400,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 539,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 524120/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist fredag den 3. december 2021

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.