Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Skat på ejendomme – nærtstående og de nye ejendomsvurderinger
Dato: 03-06-2021 - kl.: 09.30 - 16.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.400, 00
Nummer: 517741/MAB
Tilmeldingsfrist: 03-05-2021
Kursusholder: Jørgen Frausing og Torben Bagge
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Skat på ejendomme – nærtstående og de nye ejendomsvurderinger

 

v/ Jørgen Frausing og Torben Bagge

TVC Advokatfirma

KURSUSINDHOLD:

Der er i disse år meget store ændringer i beskatningen af fast ejendom. Dels har vi i årevis ventet på nye vurderinger, og fra 2012, hvor ejendomsvurderingerne blev suspenderet, og indtil nu er der kommet en stribe nye love, så vi forhåbentligt får nogle korrekte vurderinger og samtidig får en beskatning, der svarer til den, vi har i dag.

Herudover har et styresignal og ændringer til cirkulære om værdiansættelse af fast ejendom ved handel mellem nærtstående været sendt i høring, så på dette område er der også ændringer på vej. Det betyder bl.a., at man ikke i fremtiden kan handle til +/-15 % inden for den nærmeste familie.

Skattestyrelsen rejser p.t. bl.a. sager om værdiansættelse ved handel med fast ejendom i familieforhold, sager, hvor man ikke mener selskab og hovedaktionær har handlet på markedsvilkår, sager om rette indkomstmodtager og sager om virksomhedsskatteordningen.

På kurset vil bl.a. blive gennemgået følgende:

·Ændring som følge af de nye ejendomsvurderinger, hvilket omfatter ny vurderingslov, ny ankenævnsstruktur, indefrysning af ejendomsskatter og tilbagebetalingsordninger

·Værdiansættelse ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter herunder, hvornår der foreligger særlige forhold

·Virksomhedsordningen og forældrelejligheder i virksomhedsskatteordninger m.v.

·Ny pantebrevsmodel

·Skattefrie salg af fast ejendom og genplacering af ejendomsavance

·Seneste nye afgørelser af betydning for skat på ejendomme.

Få indblik i ikke-offentliggjorte afgørelser

Der er en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. For at tegne et mere nuanceret billede af gældende skatteret inddrager underviserne derfor ikke-offentliggjort praksis.

Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med Skattestyrelsen, samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige.

UNDERVISER:

Torben Bagge, advokat (H), Partner, i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteafdeling. Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater. Han er ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Torsdag, den 3. juni 2021 fra kl. 09.30 til kl. 16.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.720,00 + moms eller i alt kr. 3.400,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 539,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 517741/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist mandag den 3. maj 2021
Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.