Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Selvangivelser i dødsboer
Dato: 06-11-2019 - kl.: 08.30 - 12.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 2.250, 00
Nummer: 506420/MAB
Tilmeldingsfrist: 06-10-2019
Kursusholder: Lars Uttrup
Antal lektioner: 4


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Selvangivelser i dødsboer

v/ revisor Lars Uttrup

Redmark

KURSUSINDHOLD:

Lars Uttrup har gennem en årrække bistået med udarbejdelse af selvangivelser i dødsboer, og han har gennem sin erfaring udvalgt de områder, der kan give et supplement til forståelsen, og hvori problemer kan foreligge. Han vil med dette kursus forsøge at gøre det muligt, at flere selvangivelser vil kunne færdiggøres af advokatkontoret, samt fremme forståelsen for, hvilke oplysninger der skal indhentes, så man sikrer sig, at beregningen af skatten bliver korrekt.

Indhold af kursus:

Selvstændige erhvervsvirksomhed

 • Virksomhedsordning
 • Kapitalafkastordning
 • Øvrige mv.

Værdipapirer

 • Obligationer
 • Aktier børsnoterede
 • Aktier/anparter i øvrigt
 • Investeringsbeviser
 • Andre værdipapirer mv.

Fast ejendom

 • Parcelhusregler
 • Erhvervs- og beboelsesejendomme
 • Grunde

Skatteberegning

 • Beskatning alm. Indkomst
 • Beskatning aktieindkomst
 • Fradrag mv
 • Restskatter
 • Ejendomsværdiskat
 • Grøn check
 • Forskudsopgørelse

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til sekretærer, advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder med dødsboer.

UNDERVISER:

Lars Uttrup, Senior revisor, Registreret revisor, Redmark Hasseris Bymidte. Han har mange års erfaring i forskellige brancher indenfor regnskab, revision og rådgivning. Herudover har han gennem årene udviklet stor erfaring med dødsboselvangivelsen.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Onsdag, den 06. november 2019 fra kl. 08.30 til kl. 12.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 1.800,00 + moms eller i alt kr. 2.250,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Frokost er ikke med i prisen.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 506420/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist søndag den 06. oktober 2019

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 4 lektioner.