Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Retssager om børn - ny lovgivning og nyeste praksis
Dato: 29-08-2019 - kl.: 09.00 - 16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.250, 00
Nummer: 505350/MAB
Tilmeldingsfrist: 29-07-2019
Kursusholder: Rasmus Hedegaard og Marita S. Hinge
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

Retssager om børn – ny lovgivning og nyeste praksis 

v/advokat Rasmus Hedegaard og advokat Marita S. Hinge

Advokatfirmaet Strauss & Garlik

KURSUSINDHOLD:

Når sagen handler om børn – hvordan vinder man så sagen? Bør advokaten agere ”anderledes”, end hvis det havde været en sag om strafferet eller erhvervsret? Har vi som advokater i børnesager andre klienter end klienten – skal vi tage hensyn til, hvad der er ”bedst for barnet?”

Dette er det overordnede tema i kurset, hvor vi gennemgår alt, hvad der er relevant i emnet retssager om børn. Vi kommer igennem det juridiske og det lavpraktiske – men vil også provokere holdninger frem i forhold til, hvordan vi som advokater kan og bør optræde i retssager om børn.

Vi kigger blandt andet på:

 • Lovgivning - Hvilken lovgivning styrer området omkring retssager om børn, når sagen handler om forældremyndighed, bopæl og måske igen snart samvær?
 • Den nye lovgivning – hvad er egentligt nyt?
 • Hvordan er den indledende kontakt med klienter i denne sag? (mails, opkald, sekretær, advokat, o.s.v.)
 • Hvordan får man en ”uenighed om børnene” indbragt for retten/hvilke uenigheder kan og bør man vejlede om at få indbragt for retten?
 • Hvilken retssagsmodel skal man forsøge at få sagen foretaget efter i retten? (A, B, C eller D + overordnet forklaring om modellerne/hvor de stammer fra)
 • Hvordan forberedes retssagen? (møder med klienten, processkrift – hvad skal med? - bilag, anmodning om rettens indhentelse af diverse, bede klienten skaffe materiale osv.)
 • Telefonmødet – er der noget væsentligt her, man skal huske på?
 • Hvordan forberedes klienten på selve retsmødet/hovedforhandlingen?
 • Hvordan foregår selve retssagen? (lavpraktisk – også afhængig af model)
 • Bør man stille modparten spørgsmål – og hvis ja, om hvad? – og hvad skal man undlade?
 • Børnesamtalen – hvornår? Hvordan vejleder man klienten i forhold til klientens ageren overfor barnet, der skal til børnesamtale?
 • Hvordan fortsættes/afsluttes sagerne? (hvilke undersøgelser kan man få held med at få lavet, og hvornår kan man bede om dem)? Børnesagkyndige undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, observationsrapporter osv.
 • Overvejelser omkring anke?
 • Grænsen ”ca.” for fuld forældremyndighed og/eller bopælsskifte
 • Forældreansvarsloven, retshistorie fra lov om forældremyndighed og samvær til forældreansvarsloven 2007, ændringerne i 2012 og den nye lov fra 2019.
 • God advokatskik i forældreansvarssager, nævnspraksis
 • De tungtvejende grunde, herunder samarbejdschikane, psykisk sygdom, misbrug og overgreb
 • Retspraksis og præjudikatsværdi
 • Midlertidige afgørelser (hvornår relevant og realistisk at opnå)
 • Kære af midlertidig afgørelse og afgørelse om børnesagkyndige undersøgelse (hvornår kærebegrænsning)
 • Fri proces og retshjælpsforsikring? (hvor skal der søges, hvornår dækker retshjælpsforsikringen, hvilke selskaber, hvad er omfanget af dækningen)
 • Partsafhøring (hvilke spørgsmål er (altid) relevante i hhv. bopæls og forældremyndighedssager, hvem stiller de "ubehagelige spørgsmål”)?
 • Ensidigt indhentede erklæringer
 • Genganger-sagerne/de tunge sager (hvad skal med denne gang?)
 • Børnesamtaler (sådan foregår de, Børns Vilkårs Bisidderkorps, hvornår skal børnesamtalen foregå, model B og C og nogle gange før partsforklaringer, hvornår undladelse af børnesamtale)?
 • Typer af sager (flytning tiludlandet, højkonflikt, flyttesager, nyt samlivsopbrud, diagnosesagerne, misbrug, vold, overgreb)
 • Gensidige beskyldninger, hvad kan bruges/skal undersøges nærmere/skal undlades? (psykopat, narcissist, borderline, "psykisk syg”, depression, psykisk vold, misbrug)

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater og andre, der arbejder med retssager vedrørende børn.

UNDERVISERE:

Rasmus Hedegaard,benficieret advokat og partner med møderet for Højesteret, Advokatfirmaet Strauss & Garlik. Rasmuserformentlig Danmarks førende advokat, når det drejer sig om retssager om børn. Han har igennem sin karriere ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet.

Marita S. Hinge, advokat, Advokatfirmaet Strauss & Garlik. Marita er én af Danmarks førende børneadvokater. Marita har møderet for landsret og har siden hun startede i advokatbranchen i 2006 ført tusindvis af sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og tvangsfjernelse.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Torsdag, den 29. august 2019 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

 

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.600,00 + moms eller i alt kr. 3.250,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Der er morgenbord fra kl. 08.30.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 505350/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist mandag den 29. juli 2019

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.