Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Omstødelse
Dato: 07-06-2021 - kl.: 09.00 - 16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 517734/MAB
Tilmeldingsfrist: 07-05-2021
Kursusholder: Lars Lindencrone Petersen
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Omstødelse

 

v/ Lars Lindencrone Petersen

BechBruun

KURSUSINDHOLD:

 

Konkurslovens regler om omstødelse giver til stadighed anledning til mange retssager, og nye spørgsmål dukker fortsat op.

 

På kurset gennemgår vi den nyere og nyeste retspraksis, navnlig med afsæt i forholdet mellem den konkursramte virksomhed og dennes pengeinstitut og leverandører, men vi ser også på dispositioner i relation til skyldnerens nærtstående.

 

Blandt emnerne er

 

  • gavedispositioner
  • betaling med usædvanlige betalingsmidler
  • førtidige betalinger til leverandører og pengeinstitut (nedbringelse af kassekredit)
  • pant i løbende mellemværender
  • virksomheds- og fordringspant
  • opgørelse af berigelse og tab, herunder spørgsmålet om, hvornår domstolene inddrager kontrafaktiske scenarier i vurderingen
  • fyldestgørelse af omstødelseskrav

 

MÅLGRUPPE:

 

Kurset henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder med omstødelse.

 

UNDERVISER:

Underviseren er advokat, videnpartner Lars Lindencrone Petersen, advokatfirmaet Bech-Bruun. Han har tidligere været dommer, senest i Øste Landsret, og medlem af og formand for Konkursrådet. Han er forfatter og medforfatter til en række fremstillinger af navnlig insolvens- og erhvervsretlige emner, herunder Konkursloven med kommentarer, Insolvensprocesret og Fogedsager, og driver en omfattende virksomhed som underviser.

 

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Mandag, den 7. juni 2021 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

 

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 539,00 inkl. moms.

 

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 517734/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

 

Tilmeldingsfrist fredag den 07. maj 2021
Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.