Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning – inkl. brush up
Dato: 12-09-2019 - kl.: 09.30 - 16.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 505320 MAB
Tilmeldingsfrist: 12-08-2019
Kursusholder: Lars Bunch
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning – inkl. brush up

v/ advokat Lars Bunch

PLESNER

KURSUSINDHOLD:

 

På kurset i selskabsret gennemgås og drøftes en række af temaerne inden for selskabslovgivningen, der i praksis har vist sig mest vanskelige.

 

Ved at deltage i dette selskabsretlige kursus får du således en dybere indsigt i en række af de mere vanskelige områder inden for selskabsretten, ligesom du bliver bedre klædt på til at opdage og styre uden om faldgruberne. Endelig får du viden om ny lovgivning og administrativ praksis inden for selskabsrettens område.

 

Emnerne på kurset vil således bl.a. være:

 

- kapitaltilgang og kapitalafgang,

 

- "aktionærlån"

 

- selvfinansiering

 

- fusion og spaltning

 

- lovgivningsmæssige og administrative nyheder indenfor selskabsretten

MÅLGRUPPE:

 

Kurset henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige der arbejder med selskabsret.

 

UNDERVISER:

Lars Bunch er partner hos Plesner Advokatpartnerselskab. Forud for hans ansættelse hos Plesner var Lars ansat mere end 15 år i Erhvervsstyrelsen, senest som underdirektør.

 

Lars rådgiver danske og udenlandske virksomheder om selskabsretlige problemstillinger m.v., og han har omfattende erfaring med alle selskabsretlige aspekter, herunder etablering af virksomheder, corporate governance, nationale og grænseoverskridende selskabsomstruktureringer, kapitalændringer, opløsning af virksomheder og overtagelser af virksomheder. Lars rådgiver derudover både erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde om samtlige fondsretlige aspekter.

 

Lars har skrevet flere bøger og artikler om selskabsretlige og fondsretlige emner, herunder senest den nye udgave af selskabsloven med kommentarer fra 2018, ligesom han har holdt et væsentligt antal oplæg herom.

 

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Torsdag, den 12. september 2019 fra kl. 09.30 til kl. 16.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

 

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet.

 

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 505320/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

 

Tilmeldingsfristmandag den 12. august 2019


Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.