Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Moms i konkursboer
Dato: 29-10-2019 - kl.: 08.30 - 12.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 2.375, 00
Nummer: 505928/MAB
Tilmeldingsfrist: 29-09-2019
Kursusholder: Birgitte Jørgensen og Martin Jørgensen
Antal lektioner: 4


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Moms i konkursboer

v/ advokat Birgitte Jørgensen og advokat (H) Martin Jørgensen

DAHL Advokatpartnerselskab

KURSUSINDHOLD:

Kursets formål er at give en praktisk indføring i, hvordan moms håndteres i konkursboer. Gennemgangen vil ske ved behandling af ”typeeksempler” ved konkursbehandlingen.

Følgende emner vil bl.a. blive behandlet:

 • Hovedprincipper i momsloven om momspligt og momsfradrag
 • Opstart af konkursbo og periodisering af moms
 • Håndtering af pantsatte aktiver og panthaverhonorar
 • Debitorer, herunder
  • Hjemsøgning af moms
  • Forlig og kreditnota
 • Landbrug, herunder
  • Håndtering af moms ved driften af landbruget i boperioden
  • Håndtering af moms ved salg af landbruget og spørgsmålet, om der foreligger en virksomhedsoverdragelse
 • Moms ved fast ejendom, herunder
  • Domicilejendom
  • Ny bygning/byggegrund
  • Udlejning til privat beboelse/erhverv

UNDERVISERE:

Birgitte Jørgensen, partner, DAHL Advokatpartnerselskab, Ph.D. Birgitte beskæftiger sig primært med insolvensret samt rådgivning omkring de forskellige sikkerhedsinstrumenter, herunder virksomhedspant. Medhjælper ved skifteretten i Viborg.

Martin Jørgensen, partner, DAHL Advokatpartnerselskab. Martin har stor erfaring med håndtering af ejendomskonkursboer. Arbejder derudover bl.a. med skatteret og investeringsejendomme.

MÅLGRUPPE: 

Advokater, revisorer og andre, der beskæftiger sig med konkursbehandling. 

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Tirsdag, den 29. oktober 2019 fra kl. 08.30 til ca. kl. 12.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 1.900,00 + moms eller i alt kr. 2.350,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Der er morgenbuffet fra ½ time før kursusstart. Frokost er ikke med i prisen!

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 505928/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfristsøndag den 29. september 2019


Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 4 lektioner.