Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Leasing
Dato: 27-11-2019 - kl.: 09.00-16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 505926/MAB
Tilmeldingsfrist: 27-10-2019
Kursusholder: Tanja Lykke Stougaard
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Leasing

 

v/ Advokat Tanja Lykke Stougaard

Horten Advokatpartnerselskab

KURSUSINDHOLD:

På kurset om leasing får du en nærmere indsigt i de forskellige typer af leasingaftaler og reguleringen af disse. Vi indleder med en række grundlæggende emner og begreber samt en gennemgang af de forskellige aktører og relationen mellem disse. Herefter ser vi nærmere på håndteringen af leasingaftaler i forbindelse med misligholdelse og i insolvenssammenhæng. Endelig kommer vi ind på reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift i forbindelse med leasing af køretøjer.

Vi kommer ind på:

 • Grundlæggende begreber, herunder
  • sondringen mellem finansiel og operationel leasing
  • leasing til private
  • subleasing samt
  • sale and lease back
 • Leasing i praksis og de sædvanligt forekommende aftaletyper
 • Aftalens parter og deres indbyrdes relationer
 • Opgørelsen af leasinggivers krav ved misligholdelse
 • Fogedretlig tilbagetagelse af leasede effekter, herunder retspraksis om formel indsættelse samt andre praktiske problemstillinger
 • Håndtering af leasingaftaler i insolvenssammenhæng
 • Overblik over reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift i forbindelse med leasing af køretøjer

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater og andre, der gerne vil have en dybere indsigt i leasing og håndteringen af de juridiske problemstillinger, der kan opstå i relation til leasingaftaler.

UNDERVISER:

Tanja Lykke Stougaard, Advokat og partner, Horten Advokatpartnerselskab. Tanja er specialiseret i finansiering i løsøre, herunder særligt leasing og kreditaftaleretlige spørgsmål. Tanja har gennem en længere årrække beskæftiget sig med rådgivning af leasingselskaber og har et indgående kendskab til de juridiske problemstillinger, der kan opstå i tilknytning til leasingaftaler.

Tanja har desudenført et betydeligt antal retssager om spørgsmål inden for det insolvens- og finansieringsretlige område.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Onsdag, den 27. november 2019 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i afgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet - herunder med morgenbord fra ½ time før kursusstart. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 519,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 505926/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist søndag den 27. oktober 2019

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.