Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Dødsbobehandling A-Z
Dato: 23-06-2020 - kl.: 09.00 - 16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 507228/MAB
Tilmeldingsfrist: 23-05-2020
Kursusholder: Johan Hartmann Stæger
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

Dødsbobehandling A-Z 

v/ advokat Johan Hartmann Stæger

BFA Law

KURSUSINDHOLD:

På kurset vi har fokus på de mange små og store udfordringer - både praktiske og juridiske - som man kan støde på undervejs i det daglige arbejde med dødsboer. Kurset er tilrettelagt ”kronologisk” efter den måde, som behandlingen af et dødsbo normalt skrider frem. Vi kommer bl.a. ind på

-Indledende manøvrer når man får bopakken fra skifteretten

-Boudlæg, ægtefælleudlæg og uskiftet bo

-Afklaring af arveforholdene

-Proklama og gældbog

-Hvordan hjælper vi den stakkels ægtefælle med de spærrede konti og den dårlige økonomi?

-Indledende bomøde

-Registrering og vurdering af boets aktiver

-Fast ejendom og andelsboliger

-Åbningsstatus

-Hvem må bruge boets aktiver undervejs og hvordan?

-Beslutninger og tvister

-Salg af aktiver

-Prøvelse af fordringer

-Boopgørelse

-Boafgift

-Efterbehandling

MÅLGRUPPE:

Kurset er målrettet begyndere og let øvede udi dødsbobehandling men vil være relevant for alle, som beskæftiger sig med dødsboer.

UNDERVISER:

Johan Hartmann Stæger beskæftiger sig med arveplanlægning, testamenter, dødsbobehandling og familieret. Han har omfattende erfaring inden for området og er en efterspurgt rådgiver – især i sager med internationale aspekter og andre særligt vanskelige problemstillinger. Johan har møderet for Højesteret og har ført en række principielle retssager om bl.a. udenlandsk fast ejendom i dødsboer og skilsmisser, anpartssæreje og børnebortførelse.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Tirsdag, den 23. juni 2020 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

 

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 539,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 507228/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist den 23. maj 2020

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.