Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Gældssanering for sagsbehandlere/sekretærer
Dato: 21-08-2019 - kl.: 09.00 - 16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 506476/MAB
Tilmeldingsfrist: 21-07-2019
Kursusholder: Lars Lindencrone Petersen
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Gældssanering

v/ Lars Lindencrone Petersen

Bech-Bruun

KURSUSINDHOLD:

Reglerne om gældssanering har nu virket i 35 år. Der kommer fortsat en righoldig praksis, og nye spørgsmål dukker stadig op.

På kurset gennemgår vi betingelserne for gældssanering samt proces, indhold og virkninger. Vi ser på en række budgetspørgsmål og gennemgår også reglerne om gældssanering i forbindelse med konkurs og rekonstruktionsbehandling.

Vi gennemgår:

1. Betingelser for gældssanerin
·økonomisk
·subjektive

2. Gældssaneringsprocessen
·skyldnerens begæring
·indledning af gældssaneringssag
·proklamaet
·kreditormødet

3. Medhjælpers opgaver
·indledende samtale med skyldneren
·redegørelsen for skyldnerens situation
·de anmeldte fordringer
·forslaget til sanering af gælden
·bistand ved etablering af betalingsordningen

4. Skyldnerens budget under saneringsperioden
·generelle budgetregler
·husstandsprincippet
·skyldnerens pensionsopsparinger

5. Indholdet af en gældssanering
·nedsættelse eller bortfald af gælden?
·bestridte og betingede fordringer
·afviklingsperiodens længde
·gældssaneringens virkninger
·gældssanering i forbindelse med konkurs

MÅLGRUPPE:

Kurset kan følges af både jurister og sekretærer

UNDERVISER:

Underviseren er videnpartner Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun. Lars har en omfattende erfaring som underviser i blandt andet insolvensretlige emner og er medforfatter til en række bøger herom, senest gældssanering – status 2019

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Onsdag, den 21. august 2019 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 519,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 503476/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist søndag den 21. juli 2019


Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.