Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Ferieloven
Dato: 16-09-2019 - kl.: 09.00 - 12.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 2.350, 00
Nummer: 500768/MAB
Tilmeldingsfrist: 16-08-2019
Kursusholder: Katja Holbech Mårtensen
Antal lektioner: 4


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Den nye ferielov

 

v/ chefkonsulent og advokat (L) Katja Holbech Mårtensen

Dansk Erhverv

KURSUSINDHOLD:

 

Danmark får en ny ferielov fra den 1. september 2020. Det betyder blandt andet at vi overgår til samtidighedsferie med løbende optjening og afholdelse af ferie, i stedet for forskudt optjening og afholdelse som vi kender det i dag. Derudover ændres ferieåret fra at begynde den 1. maj til den 1. september. Overgangen til den nye ferielov træder allerede i kraft den 1. september 2019.

 

På kurset får du en grundig gennemgang af den nye ferielov med særligt fokus på de lovændringer som overgangen til samtidighedsferie medfører. Gennemgangen vil indeholde oplysninger om baggrunden for relevante bestemmelser samt praktiske eksempler. Derudover gennemgås overgangsordningen med særligt fokus på de overvejelser virksomhederne skal gøre sig af både økonomisk og praktisk karakter.

 

På kurset gennemgår vi blandt andet:

 

·Samtidighedsferie – ny metode for optjening og afholdelse af ferie

·Afholdelse af ferie på forskud

·Ændrede regler for udbetaling af ferietillæg og 5. ferieuge

·Feriedifferenceberegning

·Sygdom og ferie

·Elevers ferierettigheder

·Fravigelsesmuligheder

·FerieKonto og feriekortordning

I forhold til overgangsordningen gennemgår vi blandt andet:

 

·Afholdelse af ferie i overgangsordningen

·Håndtering af overskudsferie ved indefrysning

MÅLGRUPPE:

 

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige og andre praktikere, herunder HR-medarbejdere, der beskæftiger sig med det ansættelsesretlige område.

 

UNDERVISER:

Katja Holbech Mårtensen er advokat og arbejder i dag som chefkonsulent hos Dansk Erhverv. Katja har arbejdet med ferieloven siden 2008, herunder ved udvalgsarbejde i Dansk Arbejdsgiverforening i forbindelse med lovændringer og overenskomstforhandlinger. Derudover har Katja en baggrund som kontorassistent og lønbogholder, hvilket har medført et særligt indblik i den praktiske håndtering og administration af ferie i forhold til lønsystemer, feriekortordning mv.

 

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Mandag, den 16. september 2019 fra kl. 09.00 til kl. 12.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

 

Kursusafgiften er fastsat til kr. 1.880,00 + moms eller i alt kr. 2.350,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Frokost er ikke inkluderet i prisen. 

 

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 500768/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

 

Tilmeldingsfrist fredag den 16. august 2019

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 4 lektioner.