Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Entreprise-, forsikrings- og udbudsrettens samspil
Dato: 10-03-2020 - kl.: 09.30 - 16.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 506414/MAB
Tilmeldingsfrist: 06-02-2020
Kursusholder: Simon Heising
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Entreprise-, forsikrings- og udbudsrettens samspil

v/ advokat (H) Simon Heising

Nexus Advokater

KURSUSINDHOLD:

På dette kursus lærer du at styre udenom de faldgruber, der er forbundet med rådgivning vedrørende både udbuds-, entreprise- og forsikringsret og får et værdifuldt overblik over, hvordan retsreglerne påvirker hinanden indbyrdes.

Mange er specialister i praktisk håndtering af enten udbuds-, entreprise- eller forsikringsret. Det er dog de færreste, der mestrer den helt særlige kombination der opstår, hvor udbuds-, entreprise- og forsikringsret mødes i praksis. De tre områder modarbejder og saboterer ofte hinanden indbyrdes. Hvis der alene er taget stilling til de udbuds- og entrepriseretlige problemstillinger forud for arbejdets påbegyndelse, kan man senere komme i problemer, i forhold til de forsikringsretlige perspektiver. Det kan betyde, at du kan stå i en situation, hvor det kan være meget vanskeligt at afgøre, hvilke regler der gælder og ikke mindst, hvordan du skal agere i praksis eller rådgive sammenhængende på området. Lovgivning og retspraksis er i konstant udvikling, og det er derfor væsentligt at sikre sig hele tiden at være opdateret, hvis man vil undgå at begå fejl i forbindelse med sit arbejde på området.

Du får gennemgået de mest aktuelle problemstillinger, som ofte giver udfordringer i det daglige. Med dette kursus bliver faldgruberne gjort tydelige, så du ved hvilke områder, der skal være særlig fokus på. Du får indblik i en arbejdsmetode, så du kan navigere sikkert i området og får input til konkrete løsninger. Emner er bl.a.:

-En kort gennemgang af de tre retsdiscipliner, udbuds-entreprise-og forsikringsret

-Gennemgang af de områder, hvor retsområderne mødes i praksis

-Hvordan påvirker de tre regelsæt hinanden indbyrdes?

-Særlig fokus på hvordan retsreglerne saboterer hinanden i praksis

-Hvilke konkrete problemstillinger kan der opstå i praksis?

-Hvordan styrer jeg som rådgiver udenom de faldgruber, som retsreglerne skaber i samspillet med hinanden?

-Hvordan skal jeg forholde mig, hvor det ene retsområde udelukker beskyttelse efter et andet retsområde?

MÅLGRUPPE:

Kurset er særligt målrettet rådgivere, der arbejder med enten udbuds-, entreprise- eller forsikringsret i deres daglige virke, og som ønsker at udvide deres rådgivningskompetencer, til også at omfatte de andre retsdiscipliner. Kurset er også målrettet medarbejdere, der har udbuds-, entreprise- og forsikringsret som en del af deres daglige virke, herunder driftsherrer, boligselskaber, større private virksomheder, bygherrer og entreprenører.

UNDERVISER:

Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater, har gennem flere år specialiseret sig i rådgivning om entrepriseret, forsikringsret og fast ejendom, og han fører sager herom ved retterne og voldgiftsnævn. Han beskæftiger sig endvidere med generel rådgivning omkring erhvervslivets forhold. Derudover underviser Simon Heising løbende ved Forsikringsakademiet, Byggecentrum og JUC; blandt andet i kurserne ABR 18, AB 18, ABT 18, AB Forbruger, Entrepriseret, Byggeriets kontrakter, køb og salg af fast ejendom, Syn og skøn, Graveskader, Obligatoriske efteruddannelseskurser for beskikkede bygningssagkyndige og Ejerskifteforsikring for specialister. Han har tidligere arbejdet som advokat og partner ved både Aumento Advokatfirma, Dahl Advokatfirma og Centura Advokater samt som advokatfuldmægtig ved Kromann Reumert.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Tirsdag, den 10. marts 2020 fra kl. 09.30 til kl. 16.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 519,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 506414/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist torsdag den 06. februar 2020

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.