Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Digital tinglysning for specialister - praktik og jura
Dato: 26-09-2019 - kl.: 09.00 - 16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.250, 00
Nummer: 505679/MAB
Tilmeldingsfrist: 23-08-2019
Kursusholder: Ulla Zurita
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Digital Tinglysning for Specialister – Praktik & Jura

v/ advokat Ulla Zurita

Denlaw Advokater

KURSUSINDHOLD:

Du får 3 ting på 1 gang:

1. Gennemgang af udvalgte tinglysningsafgørelser

2. Med en ”kobling” til de praktiske anmeldelser (vi går delvist online)

3. Seneste nyt fra Tinglysningsretten og SKAT (bl.a. omkring ændring af ekspeditionstyperne og udfasning af prøvetinglysningen samt de nye tinglysningsafgifter på pant)

 

Formålet med kurset er at sammenkoble de anmeldelser, som I sidder med til dagligt med de afgørelser, der er afsagt i Vestre Landsret.

På den måde kan I komme på forkant med mange af de udfordringer, der måtte være, således at I ikke får jeres anmeldelser afvist.

Sammenkoblingen vil bl.a. være indenfor følgende:

Ægtepagter, fuldmagt, underskrift af dokumenter, tekst i anmeldelser, adkomstdokumenter, herunder delarealer samt opfyldelse af erhvervelsesloven, bebyrdende servitutter, tinglysning af pant på flere løbenumre, sletning i h.t. Tinglysningslovens § 20.

Kort vil vi også komme ind på moderniseringen af tinglysning.dk, herunder ændring af ekspeditionstyperne og udfasning af prøvetinglysningen. Der vil også ske en ændring af Tinglysningsrettens hjemmeside (tinglysningsretten.dk), så det vil vi også kort kigge på.

Samtidig får I en kort opdatering vedrørende tinglysningsafgifterne, der træder i kraft pr. 1. juli 2019 for pant i Tingbogen og i Andelsboligbogen.

MÅLGRUPPE:

Sagsbehandlere, advokatsekretærer, fuldmægtige, advokater og andre jurister, der allerede har erfaring med digital tinglysning.

UNDERVISER:

Ulla Zurita, Advokat hos Denlaw Advokater. Ulla har undervist i digital tinglysning siden september 2009 og i ejendomshandel siden 1999. Ulla er endvidere tovholder på 2 tinglysningsnetværk og sidder i styregruppen for digital tinglysning hos Danske Advokater.

Ulla underviser ud fra den praktiske vinkel – og sidder selv til dagligt med tinglysningssager.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Torsdag, den 26. september 2019 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

 

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.600,00 + moms eller i alt kr. 3.250,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 519,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 505679/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

 

Tilmeldingsfrist fredag den 23. august 2019

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.