Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Personskade – behandling og retssager – de nyeste tendenser
Dato: 19-09-2019 - kl.: 09.30 - 16.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 107281/MAB
Tilmeldingsfrist: 19-08-2019
Kursusholder: Nicolai Mailund Clan
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Personskade – behandling og retssager – de nyeste tendenser

v/ advokat (H) Nicolai Mailund Clan

Jensen Neugebauer Advokater

KURSUSINDHOLD:

Personskade er er retsområde i konstant udvikling. Flere og flere aktører behandler personskadesager. På dette kursus får du indblik i de grundlæggende regler, samt gennemgang af behandlingen af sagerne på udenretligt og indenretligt.

Vi gennemgår og drøfter således følgende områder:

·Erstatningsbetingelserne.

·Erstatningsansvarsloven – udvalgte bestemmelser.

·Årsagssammenhæng – de 4 betingelser.

·DanCrash og formulering af spørgsmål.

·Retslægerådet og formulering af spørgsmål.

·Forelæggelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – hvad kan AES svare på.

·Sygedagpengeregressager – formulering af spørgsmål inden- og udenretligt.

·Arbejdsskadesikringsloven – udvalgte bestemmelser.

·Patientforsikringssager.

·Forældelse.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige.

UNDERVISER:

Underviseren er advokat Nicolai Mailund Clan (H), partner og mediator, der er kompagnon med advokat Christina Neugebauer i firmaet Jensen Neugebauer Advokater. Nicolai har ført en række principielle retssager for Lands- og Højesteret inden for personskadeområdet, og er medforfatter til Personskadehåndbogen 3, og samt foredragsholder på Forsikringsakademiet og JUC.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Torsdag, den 19. september 2019 fra kl. 09.30 til kl. 16.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 519,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 107281/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist mandag den 19. august 2019


Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.