Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Værdiskabende bestyrelsesarbejde
Dato: 03-09-2019 - kl.: 08.30-16.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 505351/MAB
Tilmeldingsfrist: 01-08-2019
Kursusholder: Ole Borch
Antal lektioner: 8


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Værdiskabende bestyrelsesarbejde

Et kursus om hvilke forventninger man i dag med rette kan stille til den indsigt og indsats, som bestyrelsesmedlemmer i ”almindelige danske selskaber” skal præstere.

v/ advokat (H) Ole Borch

Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab

KURSUSINDHOLD:

Der er fokus på bestyrelsesarbejde. Mange ser bestyrelsesarbejde som et spændende ekstra område – og samtidigt er ansvaret forbundet med at sidde i en bestyrelse kommet i fokus på baggrund af de – spektakulære – sager, der er for tiden. Banksagerne efter finanskrisen og sagerne i kølvandet på O.W. Bunker som eksempler. Det at have kvalificeret viden om bestyrelsesarbejde og ansvaret forbundet hermed er dermed et aktiv for enhver, der har relationer til bestyrelsesarbejde. Det kan være som rådgiver overfor en bestyrelse, fordi man refererer til en bestyrelse, sidder i en bestyrelse eller påtænker at indtræde i bestyrelsesarbejde.

Kurset handler om rammerne. Hvor er grænserne – og hvordan skal man prioritere sin tid og indsats indenfor rammerne. Kursets form vil være en gennemgang spektret rundt. Fra overvejelserne når man skal sammensætte respektive indtræde i en given bestyrelse over elementerne i de typiske overvejelser og beslutninger, som en bestyrelse skal forholde sig til over et regnskabsår og frem til og med den ordinære generalforsamling.

Kurset vil indeholde en beskrivelse og gennemgang hvad der aktuelt forventeligt er gældende ret i relation til bestyrelsesansvar – altså baseret på kendte, afsagte domme og her uden at tage højde for, hvad resultatet måtte blive af de verserende ankesager. 

Skrevet endnu mere uddybende, vil kurset – og i selve kurset i nogen grad i en anden rækkefølge – komme til at behandle:

-Overordnet forventningsafstemning. Hvad er en bestyrelse? Hvad er bestyrelsens formål? Hvilke opgaver har en bestyrelse? Hvorfor er det så attraktivt at komme i bestyrelser? Hvornår er en bestyrelse en succes?

-Trenden i dag og i morgen og de deraf afledte forventninger til fremtidens bestyrelsesarbejde. Herunder introduktion til ”begrebet” GRC og de forventninger til kunnen hos bestyrelsesmedlemmer, der følger heraf.

-Hvor meget ligner og hvor meget adskiller bestyrelsesarbejde i Danmark sig fra bestyrelsesarbejde i de nærmeste lande, som vi typisk sammenligner os med?

-Hvilke overvejelser skal være gjort, inden man tilbyder respektive siger ja til en plads i en bestyrelse?

-Hvorledes bør en bestyrelse hensigtsmæssigt være sammensat?

-Hvor megen tid skal man forvente at bruge – og på hvad?

-Hvad bør en forretningsorden indeholde?

-Hvad får man for det?

-Året i en bestyrelse – hvilke emner behandles typisk hvornår?

-Et bestyrelsesmødes forløb med afsæt i en standard dagsorden

-Hvad er et bestyrelsesarbejde uden et årshjul?

-Hvordan sikrer man sig alle de fordele, som er forbundet med et godt samarbejde med revisor?

-Når nu revisionsprotokollen ikke længere er pligt – hvordan får man så den viden, man ellers fik derfra?

-Hvor dygtig bør man være til tal? Og hvor lidt skal man mindst vide om tal? Hvilke tal er i det hele taget de vigtigste?

-Hvem identificerer risici – og hvem lægger en strategi?

-Hvor meget skal man bevare – og hvor meget skal man have med? Og hvor meget må man beholde, når man udtræder?

-Referater – indhold og proces.

-Af hvem og hvordan træffes de svære beslutninger i en virksomhed under pres?

-Budgetter og regnskaber – hvor stort et ansvar har bestyrelsen for udarbejdelsen – og forståelsen? Og hvordan kan man agere, hvis man er uenig?

-Faresignaler – og hvordan reagerer man? Og findes der nogen større fare end mangel på likviditet?

-Hvordan bør man agere, hvis man er uenig med bestyrelsens flertal?

-Hvornår risikerer bestyrelsesmedlemmer at blive gjort personligt erstatningsansvarlige?

Kursusformen er ”aktivt involverende”. Med afsæt i mine personlige erfaringer fra at have været registreret ledelse (bestyrelsesmedlem eller direktør) i mere end 300 selskaber og at have været med til at vurdere ledelse i mange andre sammenhænge – ikke mindst rekonstruktioner og konkursboer – vil jeg beskrive og perspektivere emner og problemstillinger.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til alle, der har relationer til bestyrelsesarbejde – det være som rådgiver overfor en bestyrelse, fordi man refererer til en bestyrelse, sidder i en bestyrelse eller påtænker at indtræde i bestyrelsesarbejde.

UNDERVISER:

Underviser på kurset er Ole Borch, advokat (H) og tidligere partner i advokatfirmaet Bech-Bruun og i dag ejer af selvstændig virksomhed. Ole har mere end 30 års erfaring som medlem af en lang række bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.

Ole er højt specialiseret inden for ledelse og rådgivning i virksomhedsledelse, med særligt fokus på virksomheder der i en akut kritisk situation har behov for en analyse og hjælp til at træffe de svære beslutninger. Oles virkefelt spænder fra rådgivningen til den enkelte leder til ledelsen i den vidt forgrenede børsnoterede virksomhed.

Ole har undervist i over 30 år både i Advokatrådets regi, som ekstern lektor på Københavns Universitet, for kursusselskaber og for den sags skyld også i udlandet.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Tirsdag, den 03. september 2019 fra kl. 08.30 til kl. 16.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 505351/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist torsdag den 01. august 2019

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 8 lektioner.