Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Ansvar og forsikringsdækning ved entrepriser
Dato: 01-06-2021 - kl.: 09.30 - 16.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.400, 00
Nummer: 517782/MAB
Tilmeldingsfrist: 01-05-2021
Kursusholder: Jens Hjortskov og Jonas Gredal
Antal lektioner: 7


 

Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Ansvar og forsikringsdækning ved entrepriser

v/ Jens Hjortskov, BechBruun

og

Jonas Gredal, Willis Towers Watson

KURSUSINDHOLD:

Formålet med dette kursus er at give viden om hvilke overvejelser der bør gøres og hvordan risici ved byggeri forsikringsmæssigt kan afdækkes. Der vil således både blive lagt vægt på en risk management vinkel, en kontrakts vinkel og en skadesvinkel.

Dette kursus er centreret omkring forsikringsmuligheder i byggeriet og disse muligheders samspil med kontrakterne på området. Der vil således være en gennemgang af relevante dele af AB18, ABR18 og ABT18. Kurset gennemgår de forsikringer der er relevante at overveje i forbindelse med et byggeri, herunder:

  • Kombineret Entrepriseforsikring og all risks forsikring
  • Professionel ansvarsforsikring og projektansvarsforsikring
  • Erhvervs- og produktansvarsforsikring
  • Obligatorisk byggeskadeforsikring
  • Brand- og stormskadeforsikring

Kurset medtager de nyeste udvidelsesmuligheder og forsikringsløsninger der kan fås på det danske forsikringsmarked.

MÅLGRUPPE:

Advokater, der beskæftiger sig med byggeri, men også jurister ansat i f.eks. forsikringsselskaber eller byggevirksomheder.

UNDERVISER:

Jens Hjortskov, advokat og partner,Bech-Bruun.Jens beskæftiger sig med alle aspekter af fast ejendom og entreprise. Han har stor erfaring med at rådgive om bl.a. entrepriseforhold, udbudsret, køb og salg af fast ejendom, almene boligorganisationer, projektudvikling, byfornyelse og erhvervslejeforhold. Jens leder Bech-Bruuns afdeling for Fast ejendom og entreprise i København.

Han har desuden betydelig erfaring med at føre voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg, retssager ved de ordinære domstole og voldgiftssager.

Jonas Gredal,Senior Placement Specialist, forsikringsmægler,Willis Towers Watson.Jonas Gredal er uddannet advokat, forsikringsmægler og Senior Placement SpecialisthosWillis Towers Watson.Jonas har mange års erfaring fra forsikringsbranchen. Jonas er en erfaren senior underwriter fra entreprise- og ansvars afdelinger og han har speciale inden for Entreprise- og montageforsikring, AB92, ABT93 og ABR89, Obligatorisk Byggeskadeforsikring og ansvarsforhold ved byggeentrepriser, Professionelt ansvar, herunder arkitekt- og ingeniøransvar, Kontrakter i forbindelse med byggeri og Skadebehandling i forbindelse med byggeri.

Jonas underviser yderligere på Forsikringsakademiet i ”Ansvarsforhold ved byggeentrepriser”.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Tirsdag, den 1. juni 2021 fra kl. 09.30 til kl. 16.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.720,00 + moms eller i alt kr. 3.400,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 539,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 517782/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist lørdag den 1. maj 2021.

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.