Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Praktisk konkursbehandling - aktuelle emner
Dato: 08-10-2019 - kl.: 09.00 - 16.00
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.500, 00
Nummer: 507072/MAB
Tilmeldingsfrist: 08-09-2019
Kursusholder: Andreas Kærsgaard Mylin
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

Praktisk konkursbehandling – aktuelle emner

v/advokat (H) Andreas Kærsgaard Mylin

ACCURA Advokatfirma

KURSUSINDHOLD:

Følgende aktuelle udvalgte hovedemner:

 • Tvangsopløsninger – likvidation og overgang til konkurs
 • Habilitetskrav til kurator, valg af kurator i aktuel ledende retspraksis
 • Bobehandlingen, - særligt håndtering af tredjemandsrettigheder, - herunder pant, leasing, ejendomsforbehold, vurdering af fortsat drift i konkurs, virksomhedssalg – herunder salg af overbehæftede aktiver samt forholdet til panthaver, skyldner og andre
 • Negativ moms som et aktiv, - rammerne for modregning fra SKAT efter ny ledende retspraksis.
 • Den praktiske og administrative organisering af et konkursbo, - herunder særligt momsforhold og panthaveradministration, opretholdelse af ansatte m.v. og særligt forholdet til tilsynsbekendtgørelsen for konkursboer af 1. marts 2016 i indretning af bogføring, klient- og bankkonti, kontantanvendelse og operativ ved fortsat drift
 • Anmeldelsesret, dividenderet, - samt forhold til kaution og tredjemandspant m.v.
 • Ejendomsforbehold, leasing og separatister m.v.
 • Lønmodtagerkrav, Lov om lønmodtagerens retsstilling ved en virksomhedsoverdragelse belyst i nyere retspraksis samt gensidigt bebyrdende aftaler i særligt forholdene til lønmodtagere
 • Omstødelse – alene med fokus på ansvarspådragende medvirken for ledelse og rådgiver samt salg af omstødelseskrav m.v.
 • Konkurskarantæne – herunder afdækning, indstillingsdokumentation, salær og nyere ledende retspraksis samt forholdet til de advokatetiske regler m.v.
 • Politimæssig efterforskning m.v. samt forholdet til medierne mv.
 • Vederlag til kurator, - særligt forholdet til sikkerhedsstillelse(r), panthaversalær m.v.

MÅLGRUPPE:

Kurset retter sig mod advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder med konkurs. Erfarne sagsbehandlere og sekretærer kan også få udbytte af kurset.

UNDERVISER:

Partner, advokat (H) Andreas Kærsgaard Mylin, ACCURA, leder af afdeling for Rekonstruktion og Insolvens hos Accura.

Andreas er samtidig ekstern lektor ved Københavns Universitet i Insolvensret, - herunder særligt speciale i rekonstruktionsret, hvor han underviser, eksaminerer samt vejleder i specialer i panteretlige og insolvensretlige emner. Andreas er endvidere medforfatter til lærebogen: "Rekonstruktion – teori og praksis", hvilken lærebog i pensum anvendes på såvel Århus som Københavns Universitet.

Andreas har en betydelig praktisk erfaring med konkurs. Andreas er samtidig en ofte anvendt underviser ikke kun på universiteterne, men også i praksis hos Domstolsstyrelsen, Danske Advokater, Djøf samt i de finansielle institutioner samt en række revisionshuse m.fl.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Tirsdag, den 08. oktober 2019 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.800,00,00 + moms eller i alt kr. 3.500,00 pr. person. Med i afgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet - herunder med morgenbuffet fra ½ time før kursusstart. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 519,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 507072/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist søndag den 08. september 2019

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.