Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Advokatens rolle i sager om digitale krænkelser
Dato: 15-09-2021 - kl.: 09.30 - 16.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.400, 00
Nummer: 517732/MAB
Tilmeldingsfrist: 13-08-2021
Kursusholder: Miriam Michaelsen
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Advokatens rolle i sager om digitale krænkelser

 

v/ Advokat (L) Miriam Michaelsen

NJORD Law Firm

KURSUSINDHOLD:

Formålet med kurset er at give deltagerne et indledende kendskab og en praktisk tilgang til sager om digitale krænkelser og forløbet af sådanne sager med henblik på selvstændig rådgivning herom.

Efter kurset vil kursisterne have fået et bedre indblik i sagstyperne, konsekvenserne og lovgivning samt forhåbentligt kunne vurdere og håndtere sager om digitale krænkelser bedre.

Kurset består af en præsentation og gennemgang af forholdene og processerne i sager om digitale krænkelser.

Kursisterne vil blive præsenteret for cases baseret på rigtige sager og klienter, som giver et indblik i de forskellige former for digitale krænkelser og konsekvenserne heraf, hvad begrebet dækker over juridisk og den lovgivning, som kan finde anvendelse – afhængig af sagens forskelligartede karakter.

 Herudover vil kursisterne blive præsenteret for følgende emner:

  • Dokumentation, bevissikring og takedown
  • Politianmeldelse og efterforskning
  • Advokatens rolle
  • Erstatning, tortgodtgørelse og forældelse

Endelig gennemgås seneste retspraksis på området, herunder differentieringen af den af domstolene til dato anvendte straf og de dertil knyttede erstatningskrav, herunder tortgodtgørelse og erstatning for takedown samt relevante politiske udspil, lovforslag og tendenser.

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige, sagsbehandlere og andre aktører, som interesserer sig for og som fremtidigt skal beskæftige sig med sager om digitale krænkelser.

UNDERVISER:

Underviser er Miriam Michaelsen. Miriam Michaelsen rådgiver og fører retssager om ulovlig deling af billeder og film på nettet med krænkende indhold. Afhængigt af fakta omhandler sagerne krav om straf, erstatning og godtgørelse efter blandt andet straffeloven, ophavsretsloven, persondataloven, markedsføringsloven og de erstatningsretlige regler.

Hun har i den forbindelse stiftet forening Digitalt Ansvar (DIGA), som blandt andet arbejder for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser.

Miriam Michaelsen har de sidste 10 år løbende rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Onsdag, den 15. september 2021 fra kl. 09.30 til kl. 16.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

 

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.720,00 + moms eller i alt kr. 3.400,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 539,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 517732/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist torsdag den 12. august 2021
Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.