Aalborg Advokatkurser ApS


Kursus: Naboret - nyere praksis og samspil med offentligretlig regulering..
Dato: 28-11-2019 - kl.: 09.30-16.30
Sted: Hotel Scandic Aalborg Øst
Pris inkl. moms: 3.375, 00
Nummer: 508030/MAB
Tilmeldingsfrist: 28-10-2019
Kursusholder: Peter Pagh
Antal lektioner: 7


Aalborg Advokatkurser ApS indbyder til kursus i

 

Naboret

- nyere retspraksis og samspil med offentligretlig regulering, taksation og EMRK

 

v/dr. jur. og professor Peter Pagh

Københavns Universitet

KURSUSINDHOLD:

Naboretten er i de senere år begyndt at spille en voksende rolle. Dette gælder private tvister mellem naboer og i taksationssager om udmåling af erstatning for naboretlige ulemper ved større offentlige anlæg, men det gælder også tilfælde, hvor den naboretlige ulempe er tilladt af en offentlig myndighed. Formålet med kurset er at give en samlet indføring i den ulovregulerede naboret som denne fortolkes i nyere retspraksis. Dette vil ud over den grundlæggende indføring i de naboretlige principper og den naboretlige tålegrænse omfatte naborettens samspil med offentligretlige tilladelser og med den Europæiske Menneskerettighedskonventions beskyttelse af privatliv og privat ejendom, samt de naboretlige sanktioner, så deltagerne har forudsætning for at håndtere disse problemer i praksis.

Kurset giver en samlet indføring i naboretten indføring i naborettens principper på grundlag af især nyere retspraksis. 

·Den naboretlige beskyttelse – hvilke ulemper

·Den naboretlige tålegrænse

·Naborettens pligtsubjekter er ikke begrænset til naboer

·Ansvarsgrundlaget for naboretligt ansvar

·Forældelse af naboretlige ansvar

·Naboretlige sanktioner: - ophør af ulempe eller erstatning

·Naboretligt ansvar ved offentlige godkendelser og Planklagenævnets nyere praksis vedrørende landzonetilladelser

·Tvister om hegn: hegnssyn og skelsyn

·Myndighedernes naboretlige ansvar

·Samspil mellem naboret og værditabsordningen for vindmøller efter lov om vedvarende energi

·Naboretten og den Europæiske Menneskerettighedskonvention

·Naborettens anvendelse sammen med købers misligholdelsesbeføjelser

MÅLGRUPPE:

Kurset henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige.

UNDERVISER:

Peter Pagh, dr. jur. og professor i miljøret ved Københavns Universitet i 20 år og forfatter til bl.a.: Fast ejendom – regulering og køb (3. udg. 2017) samt ansvarshavende redaktør på tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme.

KURSUS TIDSPUNKT OG STED:

Torsdag, den 28. november 2019 fra kl. 09.30 til kl. 16.30

Hotel Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
tlf. 98 15 45 00

Kursusafgiften er fastsat til kr. 2.700,00 + moms eller i alt kr. 3.375,00 pr. person. Med i kursusafgiften er kursusmateriale og forplejning på kursusstedet. Af kursusafgiften udgør forplejningen kr. 519,00 inkl. moms.

Afgiften bedes samtidig med tilmelding overført til Spar Nord Bank, reg.nr. 9280, kontonr. 1960400697 med følgende henvisning: "kursus 508030/MAB/deltagernavn og firmanavn". (Såfremt der er under 15 tilmeldte, forbeholder vi os at aflyse kurset).

Tilmeldingsfrist mandag den 28. oktober 2019

Kurset opfylder kravene for godkendelse som obligatorisk efteruddannelse, jfr. Retsplejelovens § 126, stk. 5 med 7 lektioner.