Aalborg Advokatkurser ApS

Kursusoversigt

Den nye lejelov Dato: 18-08-2022 | Tilmeldingsfrist: d. 14-07-2022

Kursets formål er at give et detaljeret kendskab til sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven de bagvedliggende tanker og de væsentligste ændringer, således at såvel lejere og udlejere kan rådgives bedst muligt i relation til eventuelt kommende problemstillinger i relation hertil.
Læs mere... - Quick Tilmeld

Advokaters erstatningsansvar Dato: 07-09-2022 | Tilmeldingsfrist: d. 07-08-2022

PT IKKE FLERE PLADSER - De nye regler om rekonstruktion og gælds Dato: 08-09-2022 | Tilmeldingsfrist: d. 08-08-2022

De nye advokatetiske regler Dato: 08-09-2022 | Tilmeldingsfrist: d. 08-08-2022

De nye advokatetiske regler, som Advokatrådet har vedtaget, vil blive anvendt fra den 1. september 2022.

Redaktionelt er der tale om en gennemgribende omskrivning, som gør det lettere at orientere sig i regelsættet – når man først har vænnet sig til det.


Læs mere... - Quick Tilmeld

Advokaters Tavshedspligt Dato: | Tilmeldingsfrist: d.

Dødsbobeskatning Dato: 22-09-2022 | Tilmeldingsfrist: d. 22-08-2022

Praktisk konkursbehandling Dato: 28-09-2022 | Tilmeldingsfrist: d. 28-08-2022

Andelsboliger – nye regler og praksis Dato: 29-09-2022 | Tilmeldingsfrist: d. 29-08-2022

Forældrekøb de skattemæssige regler, rådgivning og berigtigelse m.v. Dato: 16-11-2022 | Tilmeldingsfrist: d. 16-10-2022

Forældrekøb de skattemæssige regler, rådgivning og berigtigelse m.v.

- En gennemgang af et forældrekøb – de skattemæssige regler samt anfordringsgældsbreve og gaver.

 


Læs mere... - Quick Tilmeld

Forsikring og ansvar ved boligbyggeri Dato: 13-12-2022 | Tilmeldingsfrist: d. 13-11-2022

Nærmere følger snarest
Læs mere... - Quick Tilmeld

Strafferetlige nyheder og strafferetlig basis-jura Dato: 13-09-2023 | Tilmeldingsfrist: d. 13-08-2023

Nærmere følger primo 2023
Læs mere... - Quick Tilmeld